Duyurular
 • PERSONEL SINAV SONUÇLARI
  Bursa Jeotermal A.Ş Genel Müdürlüğünce yayımlanan esaslara uyalarak taşaronda çalışan personelin 26.03.2018 tarihinde şirket merkezinde yapılan sınav sonucunda Savaş Üstünbaş, Fatih Güney, Ahmet Akçin, Alparslan Aydın ve Nagihan Duban asli kadroya girmeye hak kazanmışlardır.
 • SINAVA GİRECEK PERSONEL LİSTESİ

  SAVAŞ ÜSTÜNBAŞ

  FATİH GÜNEY

  AHMET AKÇİN

  ALPARSLAN AYDIN

  NAGİHAN DUBAN
  399 SAYILI KHK KAPSAMINDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONELİN LİSTESİ
   

 • Abonelik Katılım Koşulları

  1. Tapu Fotokopisi 
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
  3. Yapı Kullanım Belgesi 
  4. İmza Sirküleri 
  5. Vergi Levhası

  Not: Evrakların Eksik Olması Halinde Abonelik Işlemi Yapılmamaktadır. Tapu Sahibinin Müracaatı Esas Alınır. Tapu Sahibi Yok Ise Vekaleti Olan Bir Kişi Işlemleri Yapabilir.
 • Neden Jeotermal...
   
  -Bulunduğu Ortamın Oksijenini Tüketmez.
  - Ortama Ve Atmosfere Karbondioksit, Karbonmonoksit, Azotdioksit Ve Kanserojen NOx Gazlarını Atmaz.


  - Atmosfere Kükürtdioksit Vermediği Için Asit Yağmurlarına Neden Olmaz.
  - Sera Gazı Atımı Yoktur.
FATURA İTİRAZ SIKÇA SORULAN SORULAR DİLEKÇELER BİZE ULAŞIN İLETİŞİM